Nasi nauczyciele

 

1. Edukacja wczesnoszkolna

 • mgr Justyna Szymczak
 • mgr Katarzyna Szewczyk
 • mgr Beata Martin
 • mgr Anna Szwed
 • mgr Marzena Spychała
 • mgr Barbara Gradek
 • mgr Alina Pisarczyk
 • mgr Wojciech Gawlik

2. Język polski

 • mgr Joanna Michalik
 • mgr Elżbieta Zychal - Fiocca
 • mgr Beata Basiura
 • mgr Teresa Słowikowska
 • mgr Katarzyna Lebioda

3. Matematyka

 • mgr Ewa Cybul
 • mgr Ewa Wesołowska
 • mgr Grażyna Sitarczyk
 • mgr inż. Magdalena Zgrzebnicka

4. Język angielski

 • mgr Ann Błocka - Kaleta
 • mgr Patrycja Jasińska
 • mgr Bartosz Szuber
 • mgr Martyna Ignatowicz-Sołtys
 • mgr Barbara Zając

5. Język niemiecki

 • mgr Katarzyna Andryszak

6. Historia i społeczeństwo / WOS

 • mgr Kinga Czerwińska - historia, WOS
 • mgr Marek Rogala

7.  Muzyka / Plastyka / Zajęcia artystyczne

 • mgr Dorota Kwaśniewska

8. Przyroda

 • mgr inż. Mirosława Skowrońska

9. Biologia

 • mgr Lilia Kowalczyk-Korzyniewska

10. Chemia

 • mgr inż. Beata Nowakowska

11. Fizyka

 • mgr Dorota Raczkowska

12. Wychowanie fizyczne

 • mgr Anna Derlukiewicz
 • mgr Maciej Witczak
 • mgr Klaudia Hanczak-Pietrzak
 • mgr Weronika Siczek
 • mgr Weronika Śpiewak

13. Zajęcia komputerowe / Zajęcia techniczne

 • mgr inż. Robert Kowalczuk
 • mgr inż. Magdalena Zgrzebnicka
 • mgr Lidia Kołodziej
 • dr Marek Kazimierowicz - zajęcia techniczne

14. Religia

 • mgr Krystyna Członka
 • mgr Anna Jastrząb
 • mgr Anna Rogalska

. Świetlica

 • mgr Małgorzata Mielcarek
 • mgr Beata Basiura
 • mgr Elżbieta Zychal-Fiocca
 • mgr inż.  Mirosława Skowrońska

12. Biblioteka

 • mgr Dorota Kowalik
 • mgr Urszula Szopa

13. Pedagog

 • mgr Iwona Wachla
 • mgr Irmina Stebnicka
 • mgr Alicja Kolibabka

14. Wychowanie do życia w rodzinie / EDB

 • mgr Lidia Kowalczyk-Korzyniewska