Wpisany przez Robert Kowalczuk   
pioro2

Rekrutacja do klas I Szkoły podstawowej nr 5 w Lubinie

 

1.Wzór karty zapisu dziecka do klasy I – dziecko z obwodu szkoły - do pobrania

2.Wzór karty zapisu dziecka do klasy I – dziecko spoza obwodu szkoły - do pobrania

3.Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie zarządzenia P.0050.26.2109 Prezydenta Miata Lubina z dnia 31.01.2019 roku w sprawie termniów przeprowadzani postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020, do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowwych, prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin.