Wpisany przez Robert Kowalczuk   

Zmiana zasad oceniania zachowania w roku szkolnym 2020/2021

Informacja dyrektora szkoły dotyczące oceniania zachowania uczniów w roku szkolnym 2020/2021.

Dyrektor szkoły informuje, że ze względu na pandemię oraz obowiązujące obostrzenia, które uniemożliwiają zdobywanie punktów dodatnich za wiele form aktywności, od dnia 05 października zmienią się zasady oceny zachowania. Zawieszone zostaje ocenianie punktowe, a podstawę stanowić będą kryteria na poszczególne oceny, które zostaną podane do wiadomości publicznej.



 
Wpisany przez Robert Kowalczuk   
ubezpieczenie

Informacja dotycząca ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – rok szkolny 2020/2021

 Przepisy ustawy Prawo oświatowe  nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

W związku z powyższym w załączeniu przedstawiam Państwu ofertę firmy InterRisk, która ubezpieczała uczniów naszej szkoły przez ostatnie lata. Mogą Państwo ubezpieczyć w niej swoje dziecko lub wybrać inną propozycję ubezpieczenia indywidualnego.

W bieżącym roku szkolnym szkoła nie będzie ubezpieczać uczniów. Może to zrobić wyłącznie rodzic, opiekun prawny.

  Lucyna Józefów

LINK DO STRONY Z UBEZPIECZENIEM: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

Podajemy kod szkoły: nz95g


 
Wpisany przez Robert Kowalczuk   
wdz

DRODZY RODZICE!

Przedmiot “Wychowanie do życia w rodzinie” jest dość specyficznym przedmiotem. Realizowany jest on od klasy IV Szkoły Podstawowej. Część tematów jest omawiana z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt. Z mojej obserwacji widać, że dzięki takiemu podziałowi uczniowie na zajęciach czują się swobodniej niż w grupie koedukacyjnej. 

Wdrożenie do szkół przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie jest wynikiem delegacji Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (art. 4. ust. 1). W odróżnieniu od innych przedmiotów szkolnych specyfika tych zajęć polega na tym, że są one obligatoryjne dla resortu edukacji (za wprowadzenie i realizację zajęć odpowiedzialny jest dyrektor szkoły), natomiast nie są obowiązkowe dla ucznia. W naszej szkole realizowany jest program: "Wędrując ku dorosłości" autorstwa Teresy Król, wydawnictwo RUBIKON

Aby zapozanać z treściami WDŻ realizowanymi w klasach IV -VIII kliknij przycisk "więcej".

Więcej…
 
Wpisany przez Robert Kowalczuk   
pomocnadlonPierwsza pomoc

Dnia 8 września 2020 roku dwóch uczniów naszej placówki, Kacper Małek VII a i Kacper Popiel VII c pomogło starszej pani, która niefortunnie upadła na chodnik przy ulicy Mickiewicza, próbując wstać z ławeczki. Udzielili jej bezinteresownej, skutecznej, pierwszej pomocy i wezwali pogotowie ratunkowe.

               Bohaterską postawę chłopców zauważył, a następnie zgłosił Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 5 w Lubinie, przypadkowy przechodzień, który był świadkiem zdarzenia i odpowiedzialnej postawy naszych wychowanków. Z podziwem obserwował, jak profesjonalnie pomogli starszemu, obcemu człowiekowi.

               Jesteśmy bardzo dumni z ich odważnej, obywatelskiej postawy, o której chłopcy nic nie powiedzieli, gdyż uważali, że to działanie jest normalne i każdy powinien się tak zachować. Brawo, gratulujemy !!!

 
Wpisany przez Robert Kowalczuk   

Komunikat

Komunikat dla dzieci uczęszczających do świetlicy oraz uczniów klas 1-3, którzy korzystają z obiadów.

  1. Uczniowie, którzy przychodzą do świetlicy przed godziną 7:30, zgodnie z procedurą procedurami obowiązującymi na terenie szkoły, wchodzą do budynku głównym wejściem. Wychodzą (po przyjściu rodziców) wejściem przy sali gimnastycznej.
  2. Uczniowie klas 1-3, którzy jedzą obiady a nie uczęszczają do świetlicy idą na obiad po wszystkich swoich lekcjach w danym dniu ( do stołówki są odprowadzani przez nauczyciela, który ma z nimi ostatnią lekcję).
  3. Uczniowie jedzący obiad i korzystający ze świetlicy, po lekcjach schodzą z nauczycielem do świetlicy i z wychowawcą świetlicy, według harmonogramu, idą na obiad razem z grupą świetlicową.
  4. Rodzice / opiekunowie / osoby upoważnione odbierający dzieci ze świetlicy wchodzą do budynku wejściem przy sali gimnastycznej i w maseczce pod wyznaczoną salę świetlicową (nie wchodzą do środka pomieszczenia), zgłaszają wychowawcy dane dziecka i czekają na nie na zewnątrz. Wychodzą z budynku tym samym wejściem.

Lucyna Józefów


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 15