Wpisany przez Robert Kowalczuk   

Szanowni Państwo!

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Lubinie informuje, że od 26.10.2020r. do 08.11.2020r. lekcje na terenie szkoły będą miały wyłącznie klasy I – III. Uczniowie będą także objęci opieką świetlicową oraz obiadami.

Uczniowie klas IV –VIII przechodzą na system nauczania zdalnego. Obiady są odwołane. Wszystkie lekcje prowadzone będą zgodnie z planem poprzez platformę Teams. Będą się rozpoczynać o godzinie wyznaczonej w harmonogramie dzwonków i trwać 30 minut. Platforma zostaje na ten okres jedyną drogą komunikacji między rodzicami, uczniami i nauczycielami. Jest to też jedyna możliwość nauki. Obecność uczniów na zajęciach jest obowiązkowa. Zasady obowiązujące na poszczególnych przedmiotach ustala nauczyciel. Spełnianie obowiązku szkolnego będzie podlegać kontroli. Kwestię sposobu usprawiedliwiania nieobecności ustali wychowawca.

W tym czasie będą się odbywać zajęcia rewalidacyjne, wynikające z pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz doradztwo zawodowe.

Biblioteka i pedagodzy będą pracować codziennie zgodnie z wyznaczonymi godzinami.

Szczegółowe procedury i obowiązujące zasady zostaną przedstawione w najbliższym możliwym terminie.

 

 

                                                                               Z poważaniem

                                                                            

                                                                               Lucyna Józefów

                                                                               Dyrektor szkoły

 
Wpisany przez Robert Kowalczuk   

DSC_0194Ślubowanie na ucznia SP5

Dnia 14 października bieżącego roku w klasach I a i I b odbyło się ślubowanie. Uroczystość, z powodu panującej pandemii, była krótka i skromna. Każda klasa przebywała w swojej sali, zgodnie z ustalonymi na początku roku zasadami. Nie było rodziców, ani innych gości. Dzieci złożyły ślubowanie w obecności swoich wychowawców i pani dyrektor Lucyny Józefów, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Od teraz dzieci klas pierwszych są już pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły.

GRATULUJEMY!

DSC_0195

DSC_0202

DSC_0206


 
Wpisany przez Robert Kowalczuk   

Zmiana zasad oceniania zachowania w roku szkolnym 2020/2021

Informacja dyrektora szkoły dotyczące oceniania zachowania uczniów w roku szkolnym 2020/2021.

Dyrektor szkoły informuje, że ze względu na pandemię oraz obowiązujące obostrzenia, które uniemożliwiają zdobywanie punktów dodatnich za wiele form aktywności, od dnia 05 października zmienią się zasady oceny zachowania. Zawieszone zostaje ocenianie punktowe, a podstawę stanowić będą kryteria na poszczególne oceny, które zostaną podane do wiadomości publicznej. 
Wpisany przez Robert Kowalczuk   
ubezpieczenie

Informacja dotycząca ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – rok szkolny 2020/2021

 Przepisy ustawy Prawo oświatowe  nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

W związku z powyższym w załączeniu przedstawiam Państwu ofertę firmy InterRisk, która ubezpieczała uczniów naszej szkoły przez ostatnie lata. Mogą Państwo ubezpieczyć w niej swoje dziecko lub wybrać inną propozycję ubezpieczenia indywidualnego.

W bieżącym roku szkolnym szkoła nie będzie ubezpieczać uczniów. Może to zrobić wyłącznie rodzic, opiekun prawny.

  Lucyna Józefów

LINK DO STRONY Z UBEZPIECZENIEM: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

Podajemy kod szkoły: nz95g


 
Wpisany przez Robert Kowalczuk   
wdz

DRODZY RODZICE!

Przedmiot “Wychowanie do życia w rodzinie” jest dość specyficznym przedmiotem. Realizowany jest on od klasy IV Szkoły Podstawowej. Część tematów jest omawiana z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt. Z mojej obserwacji widać, że dzięki takiemu podziałowi uczniowie na zajęciach czują się swobodniej niż w grupie koedukacyjnej. 

Wdrożenie do szkół przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie jest wynikiem delegacji Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (art. 4. ust. 1). W odróżnieniu od innych przedmiotów szkolnych specyfika tych zajęć polega na tym, że są one obligatoryjne dla resortu edukacji (za wprowadzenie i realizację zajęć odpowiedzialny jest dyrektor szkoły), natomiast nie są obowiązkowe dla ucznia. W naszej szkole realizowany jest program: "Wędrując ku dorosłości" autorstwa Teresy Król, wydawnictwo RUBIKON

Aby zapozanać z treściami WDŻ realizowanymi w klasach IV -VIII kliknij przycisk "więcej".

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 17