Wpisany przez Robert Kowalczuk   
pioro2


Rekrutacja do klas I Szkoły Podstawowej nr 5 w Lubinie

 

1. Rekrutacja do klas I na  rok szkolny 2021/2022 odbywa się w formie elektronicznej: lubin.podstawowe.vnabor.pl - zapisz dziecko.

2.Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie zarządzenia P.0050.27.2021 Prezydenta Miata Lubina z dnia 29.01.2021 roku w sprawie termniów przeprowadzani postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022, do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin.