Projekt unijny

Projekt unijny zdalna szkoła.

Uniwesytet sienioralny

BIP

Odwiedziny

Dzisiaj89
W tym tygodniu89
W ciągu miesiąca2755
Razem169232

VCNT - Visitorcounter


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Wpisany przez Robert Kowalczuk   
wdz

DRODZY RODZICE!

Przedmiot “Wychowanie do życia w rodzinie” jest dość specyficznym przedmiotem. Realizowany jest on od klasy IV Szkoły Podstawowej. Część tematów jest omawiana z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt. Z mojej obserwacji widać, że dzięki takiemu podziałowi uczniowie na zajęciach czują się swobodniej niż w grupie koedukacyjnej. 

Wdrożenie do szkół przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie jest wynikiem delegacji Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (art. 4. ust. 1). W odróżnieniu od innych przedmiotów szkolnych specyfika tych zajęć polega na tym, że są one obligatoryjne dla resortu edukacji (za wprowadzenie i realizację zajęć odpowiedzialny jest dyrektor szkoły), natomiast nie są obowiązkowe dla ucznia. W naszej szkole realizowany jest program: "Wędrując ku dorosłości" autorstwa Teresy Król, wydawnictwo RUBIKON

Aby zapozanać z treściami WDŻ realizowanymi w klasach IV -VIII kliknij przycisk "więcej".


Treści programowe dla klasy czwartej:

 • budowanie więzi rodzinnej,
 • funkcje rodziny – prokreacyjna, opiekuńcza , wychowawcza, socjalizacyjna, ekonomiczna, kulturowa, rekreacyjno-towarzyska,
 • zasady i normy panujące w rodzinie,
 • wartości – przyjaźń, koleżeństwo, zasady savoir-vivre,
 • odrębność płci biologicznej, psychicznej i społecznej,
 • przekazywanie życia, budowa i funkcjonowanie układu rozrodczego,
 • przemiany zachodzące w organizmach dziewcząt oraz chłopców,
 • znaczenie miłości , higiena ciąży, etapy rozwoju człowieka,
 • czym jest intymność? rodzaje intymności,
 • niebezpieczeństwo uzależnienia od Internetu.

Treści programowe dla klasy piątej:

 • komunikacja w rodzinie , bariery w komunikacji, asertywność, empatia, przyczyny konfliktów,
 • relacje i więzi rodzinne, odpowiedzialność, tworzenie dobrej atmosfery,
 • odmienność płci, istota seksualności człowieka,
 • higiena osobista nastolatków,
 • wartości związane z płciowością,
 • pokwitanie, zmiany fizyczne i emocjonalne,
 • wartość świąt, uroczystości rodzinnych, podział ról w rodzinie, budowanie przyjemnej atmosfery,
 • pasje, zainteresowania, potrzeba kontaktu z drugim człowiekiem,
 • aktywny wypoczynek,
 • znaczenie przyjaźni,
 • racjonalne zasady korzystania z gier oraz z Internetu,
 • znaczenie uczynności, uprzejmości, dobroci w tworzeniu relacji z innymi,
 • zasady i znaczenie zdrowego stylu życia, kondycji fizycznej i prawidłowego odżywiania się.


Treści programowe dla klasy szóstej:

 • potrzeby człowieka,
 • rola rodziny,
 • przyczyny konfliktów oraz sposoby ich rozwiązywania,
 • wybaczanie,
 • atuty dobrego odpoczynku, zainteresowania, sposoby aktywnego spędzania czasu,
 • dojrzewanie płciowe, tempo rozwoju nastolatków, dojrzewanie dziewcząt i chłopców,
 • kłopoty i niepokoje nastolatków,
 • potrzeby organizmu w okresie dorastania, aktywność, sen, nawyki higieniczne, właściwe odżywianie,
 • bulimia, anoreksja, diety, akceptacja własnego ciała,
 • szacunek dla ciała, intymność, prawo do intymności, obrona intymności,
 • postępowanie w sytuacjach zagrożenia,
 • istota i atuty koleżeństwa, asertywność, empatia,
 • media, korzyści, zagrożenia, zalety i korzyści jakie niosą media,
 • cyberprzemoc, zagrożenia Internetu.


Treści programowe dla klasy siódmej:

 • rozwój człowieka , fazy rozwoju od narodzin aż do późnej starości, słabe i mocne strony kolejnych okresów życia,
 • rodzaje i kryteria dojrzałości, samowychowanie, przygotowanie do podjęcia przyszłych ról życiowych,
 • dojrzewanie, regulacja hormonalna procesów rozrodczych kobiety i mężczyzny, zasady higieny i rola higienicznego trybu życia w okresie dojrzewania,
 • zmiany psychiczne w okresie dojrzewania,
 • gdzie szukać pomocy w przypadku problemów?
 • typowe problemy występujące u dziewczyn i chłopców w wieku dorastania,
 • miłość i jej rodzaje, zauroczenie, pierwsze randki,
 • świadoma inicjacja seksualna, odpowiedzialne rodzicielstwo,
 • budowa i funkcjonowanie układu rozrodczego żeńskiego i męskiego, hormony,
 • co to znaczy być matką , ojcem?
 • etapy rozwoju prenatalnego,
 • poród ,
 • znaczenie pierwszego pokarmu – mleka matki, rola członków rodziny,
 • komunikacja w rodzinie , bariery w komunikacji,
 • rozpoznawanie własnych emocji,
 • uzależnienia.

Treści nauczania dla klasy ósmej:

 • rozwój psychoseksualny człowieka , męskość, kobiecość,
 • identyfikacja z własną płcią,
 • różnice w rozwoju psychoseksualnym dziewcząt i chłopców,
 • płodność człowieka, metody rozpoznawania płodności, problemy z płodnością,
 • antykoncepcja i jej rodzaje,
 • przedwczesna inicjacja seksualna – przyczyny, skutki,
 • choroby przenoszone drogą płciową,
 • ciąża nieletnich, zagrożenie aborcją,
 • budowanie szczęśliwych więzi, związek między aktywnością seksualna a miłością i odpowiedzialnością,
 • miłość w życiu człowieka , budowanie relacji z drugim człowiekiem,
 • zakochanie , rodzaje miłości,
 • etyka życia małżeńskiego i rodzinnego, przepisy prawa chroniące rodzinę,
 • rodzina w kontekście trwałości małżeństwa i miłości , dojrzałość do założenia rodziny,
 • czynniki warunkujące trwałość związku , trudne sytuacje rodzinne, żałoba, etapy żałoby.