Wpisany przez Robert Kowalczuk   

Ważne terminy:


  • Oświadczenie o dochodach - do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego.
  • Wniosek o dofinansowanie wypoczynku letniego – do 31 maja danego roku kalendarzowego.
  • Wniosek o dofinansowanie pozostałych świadczeń, tj. pomocy rzeczowej lub pieniężnej związanej ze zwiększonymi wydatkami w okresie świąt - najpóźniej na miesiąc przed dofinansowaniem świadczenia.


Wnioski do pobrania: