Wpisany przez Robert Kowalczuk   

programy

Programy realizowane w Szkole Podstawowej nr 5 w Lubinie  są realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego jak również zgodnie z potrzebami rozwojowymi naszych wychowanków. Zostały on oparte na wizji i misji szkoły.
Dzięki wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r., szkoła realizuje, również programy i projekty edukacyjne współfinansowane ze środków unijnych. Jest to czas nowych idei związanych z pracą nad jakością kształcenia i wychowania, stąd wiele ogólnopolskich i europejskich  projektów edukacyjnych, w których braliśmy i bierzemy czynny udział.