kuchIntendent:   Stanisława Szukała

Godziny pracy 7.30-15.00

Stołówka szkolna czynna od godz.8.00-14.30

Obiady wydawane są od godz.11.15 do 14.30

Przerwy obiadowe: 11.15- 11.30, 12.15 - 12.30 oraz 13.15 - 13.30

Odpłatność za obiady w miesiącu czerwcu 2021 roku wynosi 60 zł tj. za 15 dni.

Bardzo proszę o dokonywanie przelewów po wcześniejszym skontaktowaniu się z intendentem w sprawie ewentualnych odpisów.

Wpłaty przelewem od 01.06.2021 do 05.06.2021 r.

Odbiór kart obiadowych u intendenta od godziny 7:30 - 15:00

Przelewy za obiady od listopada 2018 r.

Od listopada 2018 r. można dokonywać odpłatności za obiady przelewem bankowym:

na rachunek Bank Pekao SA 1 O/Lubin

74 1240 3464 1111 0010 2804 3057

W tytule przelewu  należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Zasady:

1. Przelew dokonujemy w miesiącu spożywania posiłku przez dziecko (np. za listopad w listopadzie).

2. Proszę nie dokonywać przelewów w ostatnich dniach miesiąca(np. koniec października za listopad).

3. Przed dokonaniem wpłaty proszę uzgodnić z intendentem ewentualne odpisy za poprzedni miesiąc.


Podstawą wydania obiadu jest bloczek, który rodzice wykupują u intendenta. Od 01 września 2014r. stawka za 1 obiad wynosi 4,00 .

Odpłatność za obiady pobierana jest z góry za dany miesiąc w terminie od 1-go do 5-tego każdego miesiąca. Wpłaty przjmowane są od godziny 7.30 do 15.00.  W dniu nieobecności dziecka w szkole istnieje możliwość odpisania obiadu do godz. 8.30 u pani intendent osobiście lub pod numerem 76/746-22-41. Przy jadłospisie znajduje się spis alergenów, a przy każdym daniu numer oznaczający alergen jaki zawiera to danie. W stołówce wywieszony jest jadłospis tygodniowy zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Z uwagi na przepisy sanitarne nie ma możliwości wydawania obiadu na wynos.

 

 

HARMONOGRAM KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ SP-5

 

Przerwy obiadowe

11.15-11.30


12.15 - 12.30
13.15 - 13.30

 

Jadłospis planujemy na okres 10-dni, co pozwala odpowiednio rozplanować pracę, racjonalnie gospodarować produktami, w ten sposób unikamy powtarzalności potraw. Nasze menu jest urozmaicone, dostarczamy organizmowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych, w odpowiednich ilościach i proporcjach, pokrywających całkowite zapotrzebowanie organizmu.