3a na warsztatach przyrodniczych w CEP

3acep06

15 listopada uczniowie klasy 3a uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez  Centrum Edukacji Przyrodniczej na temat “Tak jak ptak czyli jak?”. Uczniowie udzielali odpowiedzi na pytania prowadzącej, wspólnie określali cechy ptaków, naśladowali odgłosy niektórych ptaków i sprawdzali w sposób praktyczny, czy posiadanie tylko skrzydeł powoduje latanie. W warsztatach uczestniczyli także uczniowie z innych lubińskich szkół i przedszkoli. Zajęcia wszystkim bardzo się podobały, bowiem pogłębiły wiedzę przyrodniczą uczniów i zachęciły do częstego odwiedzania lubińskiego zoo.