RODO

Inspektor Ochrony Danych

pani Aleksandra Cnota – Mikołajec

aleksandra@eduodo.pl

 

Dokumenty związane z RODO znajdują się na BIP szkoły.