Certyfikaty

“Szkoła ucząca się z Minecraft Education”

Miło nam poinformować, że nasza szkoła wykorzystuje w procesie nauczania grę “Minecraft Education”

certyfikat1

“Bezpieczna placówka”

Miło nam poinformować, że nasza szkoła brała aktywny udział w programie edukacyjno-profilaktycznym “Bezpieczna placówka”. 

 

certyfikat2

Ogólnopolski projekt “Ja w świecie zawodów”

 

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła prała udział w ogólnopolskim projekcie “Ja w świecie zawodów”. 

certyfikat

Rejestr Placówek Innowacyjnych

 

Nasza Szkoła została wpisana do Rejestru Placówek Innowacyjnych za aktywną realizację projektów.

 

Sprawny Dolnoślązaczek

Mamy przyjemność poinformować uczniów oraz rodziców o tym, że nasza szkoła uzyskała  CERTYFIKAT  SZKOŁY  SPRAWNYCH DOLNOŚLĄZACZKÓW  przyznany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty   p. B. Pawłowicz.  Program „SPRAWNY  DOLNOŚLĄZACZEK” był i jest nadal realizowany w naszej placówce od momentu powstania tj. od września 2010 roku. Jego twórcą jest Szkolny Związek Sportowy  „Dolny Śląsk” wspierany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program skierowany jest do najmłodszych uczniów – dzieci z klas I-III. Ideą programu jest rozbudzenie zainteresowania  uczniów różnorodną aktywnością sportową, poprzez uatrakcyjnienie realizowanych zajęć wychowania fizycznego zgodnych z nową podstawą programową.

Atrakcyjna forma programu : różnorodność zajęć i sprawdzianów, specjalne legitymacje w których dzieci zapisują wyniki swoich prób potwierdzanych zdobyciem odpowiednich odznak  sprawiają ,ze uczniowie  chętnie biorą udział w zajęciach.    Ważnym elementem programu to zdrowa rywalizacja, ale nie z innymi tylko sam ze sobą, aby stawać się coraz sprawniejszym, wiedzącym więcej o zdrowiu, sporcie, rekreacji , turystyce i pożytecznym spędzaniu czasu wolnego. Program obejmuje sześć bloków (dyscyplin) z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny, np. rowerzysta-turysta, gimnastyk, saneczkarz-narciarz, lekkoatleta, pływak, piłkarz-  nożny/ręczny/koszykarz/siatkarz.

Zajęcia w zależności od warunków atmosferycznych prowadzone są: na sali gimnastycznej, boisku szkolnym, parku. Uczniowie uczestniczą również w zajęciach na basenie oraz  lodowisku.

Zajęcia w ramach realizacji  programu  odbywały się  na sali gimnastycznej (doskonalące gry zespołowe w piłkę, a także umiejętności gimnastyczne)  boisku szkolnym, parku. Co dwa tygodnie uczniowie  korzystali z basenu, na którym zajęcia prowadził instruktor  pływania.   Tam też zdobyli  odznakę  pływaka.  Wycieczki po najbliższej okolicy, udział w pieszych rajdach organizowanych przez PTTK    umożliwiły zdobycie odznaki – turysty.  Dzieci cieszyły się każdą  podejmowaną próbą, szczególnie kiedy same widziały postęp w swojej sprawności  ruchowej.  Wiele radości  przyniosło uczniom klas biorących udział w programie  zdobycie wysokich miejsc w organizowanym rokrocznie  w naszej szkole  Dniu Sportu.  Było to potwierdzenie , swego rodzaju ukoronowanie  całorocznej pracy uczniów  nad  realizacją programu  „Sprawny Dolnoślązaczek”.  Nauczycielki prowadzące zajęcia starały się również realizować inne formy ruchu nie objęte programem  „Sprawny Dolnoślązaczek”, np. gra w uni-hokeja, elementy gimnastyki korekcyjnej.

Program realizowany jest w dwóch klasach II A i III B . Odpowiedzialni za realizację działań programu są: p. mgr  Barbara Gradek i p. mgr  Marzena Spychała zaś współpracujący nauczyciele wychowania fizycznego to p. mgr Maciej Witczak w pierwszym roku realizacji programu oraz obecnie p. mgr Anna  Derlukiewicz.

Certyfikat “Szkoła Przyjazna Środowisku”

5 czerwca 2006 r. szkoła otrzymała certyfikat „Szkoła przyjazna środowisku”, w ramach realizacji projektu „Czy ja dbam o środowisko”.

Uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem pani Mirosławy Skowrońskiej i pani Joanny Madeji, nauczycieli przyrody od kilku lat biorą udział w Kampanii edukacyjnej „Czystość dla Lubina”. Dzieci uczą się zachowań ekologicznych poprzez systematyczną zbiórkę surowców wtórnych jak: baterii, puszek, plastikowych butelek i makulatury. Biorą też czynny udział w corocznych akcjach; „Sprzątanie Świata”  i „Sprzątanie Lubina”

Certyfikat “Szkoła z klasą”

Nasza szkoła w roku 2003/2004 uzyskała certyfikat „Szkoła z klasą”. Program przygotowała “Gazeta Wyborcza”, fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz portal Gazeta.pl. Honorowy patronat objął prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Szkoła realizowałą  sześć zasad “Szkoły z klasą” SZKOŁA Z KLASĄ… 1. … DOBRZE UCZY KAŻDEGO UCZNIA. Potrafi wyjaśniać i zaciekawiać; dba, aby wszyscy uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali swoje aspiracje i zainteresowania. 2. … SZKOŁA OCENIA SPRAWIEDLIWIE. Uczniowie wiedzą, czego mają się nauczyć, są oceniani według jasnych i jawnych zasad. 3. … SZKOŁA UCZY MYŚLEĆ I ROZUMIEĆ ŚWIAT. Uczy twórczego i krytycznego myślenia, a wiedza i umiejętności w niej zdobyte pomagają zrozumieć to, co dzieje się w ich miejscowości, w Polsce, na świecie oraz rozwiązywać realne problemy. 4. … SZKOŁA ROZWIJA SPOŁECZNIE, UCZY WRAŻLIWOŚCI. Uczniowie uczą się współdziałania w zespole, angażują się w pracę na rzecz innych ludzi oraz działają dla dobra swej małej i dużej ojczyzny oraz całego świata. 5. … SZKOŁA POMAGA UWIERZYĆ W SIEBIE, TWORZY DOBRY KLIMAT. W szkole panuje życzliwa, pełna wzajemnego szacunku atmosfera, uczniowie mają szansę uwierzyć we własne siły. 6. … SZKOŁA PRZYGOTOWUJE DO PRZYSZŁOŚCI. Uczy języków obcych, posługiwania się komputerem i internetem, przygotowuje uczniów do życia w zjednoczonej Europie i wprowadza w świat kultury.