Dokumenty szkolne

01. Statut
03. Regulaminy i procedury
02. Usprawiedliwienia i zwolnienia
03. Stołówka
10. Regulamin dyżurów
11. Procedura bezpieczeństwa na placu zabaw
12. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej
13. Procedura odbierania uczniów klasa 1-3 po lekcjach
04. Organy szkoły
01. Rada Pedagogiczna
02. Rada Rodziców
03. Samorząd Uczniowski
05. Wykazy podręczników i materiałów ćwiczeniowych
09. Harmonogram dostępności nauczycieli