Opłata za obiady

Opłata za miesiąc październik wynosi 110,00 zł, tj.za 22 dni.

Podstawą wydania obiadu jest bloczek, który wydaje intendent.

Wpłaty za obiady należy dokonać przelewem bankowym z góry od 1-go do 5-go danego miesiąca na rachunek bankowy

Bank Pekao SA 1 O/Lubin 74 1240 3464 1111 0010 2804 3057

lub u intendenta w godzinach od 7:30 do 11:00.

W tytule płatności należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

W przypadku nieobecności ucznia w szkole, rodzic może zrezygnować z obiadów, jednak ten fakt musi być zgłoszony osobiście lub telefonicznie (76/746-22-41 ) intendentowi lub w sekretariacie najpóźniej do 8.30 rano danego dnia oraz oddanie bloczków obiadowych.Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet  opłaty na następny miesiąc.