Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców rok szkolny 2022/2023:
Imię i nazwisko Funkcja
Anna Jasińska Przewodnicząca Rady Rodziców
Anna Stanisławów Zastępca Przewodniczącej
Agnieszka Grzelak Skarbnik
Kamila Kryczka Sekretarz
Magda Dańczuk Członek
Składka na radę rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

Składka wynosi 30 złotych od rodziny.

I termin wpłatyII termin wpłaty
29.11.202231.01. 2023 r.
15% zwrotu przy 100% wpłacie klasy10% zwrotu przy 100% wpłacie klasy
Dokumenty Rady Rodziców: