Świetlica

Wychowawcy świetlicy:
  • Małgorzata Mielcarek
  • Irmina Stebnicka
  • Iwona Wachla
  • Beata Woźniak
Godziny pracy świetlicy:

poniedziałek-piątek w godzinach 6:30 – 16:00

Nabór do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2023/2024

I.     Termin rekrutacji do świetlicy szkolnej  od 27.02.2023r. do 12.06.2023r.

 

Dokumenty rekrutacyjne należy składać:

1)     Uczniowie rozpoczynający naukę w szkole w roku szkolnym 2023/2024 w sekretariacie szkoły,

2)     Uczniowie obecnej klasy 1a uczęszczający do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2022/2023 u wychowawcy świetlicy,

3)     Uczniowie obecnej klasy 1b oraz 2 a uczęszczający do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2022/2023 u wychowawcy świetlicy,

4)     Uczniowie obecnej klasy 2b uczęszczający do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2022/2023 u wychowawcy świetlicy,,

5)     Uczniowie obecnej klasy 1a nieuczęszczający do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2022/2023 u wychowawcy klasy,

6)     Uczniowie obecnej klasy 1b nieuczęszczający do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2022/2023 u wychowawcy klasy,

7)     Uczniowie obecnej klasy 2a nieuczęszczający do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2022/2023 u wychowawcy klasy,

8)     Uczniowie obecnej klasy 2b nieuczęszczający do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2022/2023 u wychowawcy klasy.

 

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 29.06.2023r.

 

II.      Termin rekrutacji uzupełniającej do świetlicy szkolnej wyznaczam na okres od 30.06.2023r. do 21.08.2023r.

Dokumenty w rekrutacji uzupełniającej należy składać w sekretariacie szkoły.

Wyniki rekrutacji uzupełniającej zostaną ogłoszone 28.08.2023r.

Dokumenty świetlicowe: