Zebrania z rodzicami

 Terminy zebrań z rodzicami:

19.09.2023
07.11.2023
19.12.2023
6.02.2024

12.03.2024
28.05.2024

Zebrania odbywają się od godz.

  • klasy 1 – 3 – godzina 16:00
  • klasy 4 – 8 – godzina 16:30
Godziny dostępności dla rodziców:

Dostępność dla Rodziców w podanych niżej tygodniach, w godzinach dostępności poszczególnych nauczycieli:

  1. 16-20.10.2023
  2. 4-8.12.2023
  3. 19-23.02.2024
  4. 15-19.04.2024
  5. 6-10.05.2024
  6. 3-7.06.2024