Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Ważne terminy związane z uzyskaniem świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
  • Oświadczenie o dochodach – do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego.
  • Wniosek o dofinansowanie wypoczynku letniego – do 31 maja danego roku kalendarzowego.
  • Wniosek o dofinansowanie pozostałych świadczeń, tj. pomocy rzeczowej lub pieniężnej związanej ze zwiększonymi wydatkami w okresie świąt – najpóźniej na miesiąc przed dofinansowaniem świadczenia (najpóźniej do 5.11 danego roku kalendarzowego)
Dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce: Szkoła – Dokumenty szkolne – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych