Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

odbior

Szanowni Absolwenci, Uprzejmie informujemy, że zaświadczenia oraz informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty możecie odbierać w szkole w dniu 3 lipca 2024 r. w godz. 9.00– 12.30.

Wynik w systemie ZIU (https://ziu.gov.pl/login) będą dostępne w dniu 3.07.2024. Loginy i hasła otrzymaliście wraz ze świadectwem.

Jeżeli uczeń i opiekun nie są w stanie osobiście odebrać zaświadczenia np. z powodu wyjazdu wakacyjnego, prosimy upoważnić kogoś do odbioru ww. zaświadczenia.

Wzór upoważnienia.