Wgląd do prac egzaminacyjnych

Wnioski o wgląd są przyjmowane od momentu ogłoszenia wyników egzaminu.

Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej należy złożyć za pośrednictwem ZIU:

https://ziu.gov.pl/zdajacy/wnioski/wglad

• po kliknięciu w link powyżej należy się zalogować i wypełnić formularz,
• wypełnienie elektronicznego formularza w ZIU powoduje przekazanie wniosku do OKE,
• w celu dokończenia procesu składania wniosku o wgląd do pracy egzaminacyjnej oraz zweryfikowania poprawności danych kontaktowych zostanie wysłany e-mail (na adres podany we wniosku)
• informacja o wyznaczonym terminie wglądu również zostanie przekazana na adres e-mail podany we wniosku.

Na wgląd należy się zgłosić kilka minut przed wyznaczoną godziną, z dowodem tożsamości ze zdjęciem.

Dodatkowe informacje można uzyskać mailowo sekretariat@oke.wroc.pl lub telefonicznie 71 785 18 94 (85).